Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Aplikacja radcowska

doradca podatkowy poznań niemieckie prawo pracy dla polaków

Jest to jeden z kilku rodzajów aplikacji, na który mogą zdecydować absolwenci studiów prawniczych. Oczywiście kwestia wyboru powinna być uzależniona od oczekiwań związanych z codzienną pracą, zainteresowań, czy też charakteru aplikanta. Są bowiem takie zawody, w których niezwykle istotne jest posiadanie konkretnych cech charakteru, dzięki którym można je wykonywać dokładnie i sumiennie. Aplikacja radcowska tak jak inne aplikacje wiąże się z dużymi kosztami. Decydując się na nią trzeba się bowiem liczyć nie tylko z corocznymi opłatami, ale też zakupem materiałów naukowych, opłatą za egzamin, a także chociażby za wpisanie na listę radców prawnych.

Sama aplikacja radcowska trwa trzy lata, a podczas niej aplikanci są zobowiązani napisać osiem kolokwiów na oceny pozytywne. Jest to zatem dość wymagający warunek, ponieważ wymaga nieustannej nauki i ciągłego przygotowania nie tylko teoretycznego, ale też praktycznego. Poza tym, na zakończenie aplikacji, należy również zdać egzamin, w którego skład wchodzą zagadnienia z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz z zasad etyki radcowskiej. Warto również zaznaczyć, że z każdej z tych części należy otrzymać ocenę pozytywną, ponieważ tylko pod tym warunkiem można zaliczyć cały egzamin.

Kim jest patron aplikanta na radcę prawnego?

Patron to osoba, która czuwa nam przebiegiem aplikacji danego absolwenta.

Jego zadaniem jest przede wszystkim wpajanie zasad wykonywania zawodu praz zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres. Dodatkowo, może on także umożliwiać aplikantowi uczestniczenie w rozprawach sądowych z udziałem swoim lub też innego wskazanego przez niego radcy prawnego lub adwokata. Dzięki temu aplikant ma szansę nabycia niezwykle cennego doświadczenia i obycia. Ponadto, patron ma również obowiązek powierzania aplikantowi w każdym roku szkoleniowym co najmniej sześciu zadań pisemnych spośród określonych w uchwale. Warto również pamiętać o tym, że w przypadku kiedy współpraca nie przebiega pomyślnie, każda ze stron może złożyć wniosek o zmianę patrona lub aplikanta.

www.partnersinprogress.pl

Poza tym, radca prawny może w tym samym czasie być patronem dla maksymalnie czterech aplikantów, a w uzasadnionych przypadkach dla pięciu.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.