Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Dokumenty wymagane przy umowie sprzedaży nieruchomości

adwokat warszawa sprawy karne https://www.prawo-niemcy.pl/prawo-pracy-na-terenie-niemiec/

Zanim wybierzemy się do kancelarii notarialnej w celu dokonania stosownych czynności prawnych, warto wcześniej zapoznać się z wykazem dokumentów, które będą niezbędne do sporządzenia dokumentu urzędowego przez notariusza. Często konkretne wytyczne w tej kwestii znaleźć możemy na stronie internetowej kancelarii, a jeżeli nie uda nam się znaleźć takich informacji w tym źródle, warto po prostu zadzwonić do sekretariatu kancelarii.

pomoc w odszkodowaniach

A jakie dokumenty są wymagane podczas sporządzania umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany nieruchomości? Przede wszystkim notariusz aby podjąć odpowiednie czynności notarialne, będzie wymagał od nas dowodu własności, którym może być orzeczenie sądu czy też akt notarialny, na podstawie którego nastąpiło nabycie oraz odpisu księgi wieczystej. Ponadto w procesie sporządzania dokumentu urzędowego niezbędne będą także informacje zawarte w wypisie z ewidencji gruntów.

Notariusz może wymagać od nas także specjalnego zaświadczenia czy wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy zbywana będzie tylko jedna z działek wchodzących w skład nieruchomości, notariusz do podjęcia czynności prawnych potrzebował będzie także wyrysu z mapy ewidencyjnej.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie przygotowanie się do wizyty w kancelarii notarialnej może znacznie usprawnić proces sporządzania dokumentu urzędowego i jego zatwierdzenia przez zainteresowane strony w obecności notariusza. Dlatego też warto dowiedzieć się przed wizytą u notariusza, jakie dokumenty będą niezbędne i stawić się z nimi już na pierwszym spotkaniu.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.