Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Kim jest notariusz?

bhp zabrze komornik swarzędz

W życiu codziennym coraz częściej korzystamy z pomocy notariusza przy różnego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych w działalności prywatnej bądź zawodowej.

Ogromne zasoby Internetu pozwalają nam bez trudu odnaleźć kancelarie notarialne, które cieszą się renomą i służą pomocą w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach o podłożu prawnym.

Jednak czy aby na pewno wiemy, kim jest osoba określana tytułem notariusza? Notariusz jest prawnikiem notariatu mianowanym przez ministra sprawiedliwości.

Jest to postać, do której głównych zadań zalicza się przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych i dokonywanie innych czynności notarialnych, dlatego też może on sporządzić, w zależności od potrzeb klienta, akty poświadczenia dziedziczenia, akty zgodności odpisu z dokumentem czy też protokół, który jest niezbędny w przypadku walnych zgromadzeń spółek czy organizacji społecznych.

W Polsce notariusz traktowany jest jako osoba zaufania publicznego, natomiast dokumenty przez niego sporządzane mają charakter dokumentów urzędowych.

www.kpozpr.com.pl

Co ważne, działalność notariuszy regulowana jest przy pomocy ustawy „Prawo o notariacie” z dnia 14 lutego 1991 roku.

Nie ulega wątpliwości, że w życiu publicznym kraju notariusz odgrywa bardzo ważną rolę, bowiem czuwa nad przebiegiem wielu transakcji czy procesów urzędowych.

Jego kompetencje są niezwykle bogate i uzyskiwane na drodze wieloletniej nauki, skąd w znacznej mierze płynie społeczne poszanowanie dla przedstawicieli kancelarii notarialnych w Polsce.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.