Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Odpowiedzialność mieszkańca Wspólnoty

riverhousepoznan.pl

Wprawdzie największą odpowiedzialnością za stan nieruchomości i jakość życia w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej obarczony jest Zarząd Wspólnoty, jednak komfort mieszkańców w dużej mierze zależy również od samych mieszkańców. Oznacza to nie tylko moralne zobowiązanie do nie uprzykrzania życia sąsiadom, ale również prawnie określoną odpowiedzialność właścicieli lokali.

Kompetencje Zarządu dotyczą przede wszystkim części wspólnej nieruchomości, czyli tej części, do korzystania z której każdy mieszkaniec ma równe prawo. Natomiast wszyscy członkowie Wspólnoty są zobligowani do współdzielenia nieruchomości w sposób, który nie narusza wspólnego dobra.

Oznacza to m.in. przestrzeganie porządku i harmonogramu sprzątania części współdzielonej z innymi mieszkańcami. Mieszkańcy powinni również użytkować część wspólną nieruchomości w sposób, który nie utrudnia właściwego wykorzystania tej części innym mieszkańcom Wspólnoty.

W praktyce, w budynkach wielolokalowych oznacza to regularne sprzątanie klatki schodowej, zgodnie z ustalonym przez Zarząd grafikiem sprzątania. Nie wolno również zostawiać dużych przedmiotów lub zanieczyszczać klatki w sposób, który ograniczałby sąsiadom możliwość swobodnego korzystania z niej. Podobne zasady dotyczą miejsca wygospodarowanego jako wózkarnia, dostępu do piwnic czy skrzynek pocztowych.

Newralgicznym punktem członków Wspólnoty są przeprowadzane u sąsiadów remonty. Uciążliwe odgłosy wiercenia czy uderzeń młotka mogą znacząco uprzykrzyć życie. Wobec tego warto pamiętać, że remont – chociaż przeprowadzany w ramach pojedynczego lokalu – nie może utrudniać zakłócać porządku pozostałych lokatorów w budynku. W praktyce oznacza to przede wszystkim wykonywanie prac remontowych poza godzinami ciszy nocnej i z pominięciem niedziel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.