Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Poświadczenie dziedziczenia

pomoc prawna w niemczech http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html

Nie ulega wątpliwości, że akt poświadczenia dziedziczenia to obecnie jeden z najczęściej wystawianych przez notariuszy dokumentów urzędowych. Dlatego też warto dowiedzieć się, czym on tak naprawdę jest oraz jakie informacje są niezbędne do jego sporządzenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to forma stwierdzenia nabycia spadku, w której wyróżnić można dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe. Jego sporządzenie przebiega na dwóch etapach, z których pierwszy to spisanie protokołu dziedziczenia, które musi odbyć się z udziałem wszystkich osób mogących być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi, natomiast etap drugi to sporządzenie samego aktu poświadczenia dziedziczenia.

A jakie dane i dokumenty są niezbędne przy dokonywaniu tej czynności notarialnej? Przede wszystkim wymagany będzie od nas odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz numer pesel spadkodawcy. Ponadto niezbędne będą także takie dokumenty jak odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców oraz odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której spadkodawca był właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament, będzie on traktowany jako dokument niezbędny do podjęcia czynności notarialnych i sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Bez wątpienia akt poświadczenia dziedziczenia to dokument niezbędny w przypadku nabycia w spadku nieruchomości, bez którego nie możemy podjąć żadnych kroków w sprawie odziedziczonego obiektu.

Warto więc sporządzić go w jak najszybszym czasie w odpowiedniej kancelarii notarialnej, aby uniknąć problemów w przypadku ewentualnych dalszych transakcji.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.