Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Spisanie testamentu przed notariuszem

praca prawnik niemcy

Testament­­­, czyli rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci to obecnie coraz popularniejsza forma dysponowania swoimi dobrami. Testamenty sporządzają już nie tylko ludzie starzy u progu śmierci, ale także osoby w średnim wieku, które na wypadek nagłej śmierci chcą pozostawić klarowne rozporządzenie swoim majątkiem.

Nie ulega wątpliwości, że testament jest bardzo ważny w przypadku śmierci osoby bliskiej, bowiem szczegółowo określa wolę zmarłego oraz ułatwia postępowanie prawne dotyczące pozostawionych przez niego dóbr. Spisanie testamentu może, choć nie musi, odbyć się w obecności notariusza.

Jest to obecnie najbezpieczniejsza forma, bowiem gwarantuje ona nadanie spisanemu dokumentowi charakteru dokumentu urzędowego oraz zapisanie go w Krajowym Rejestrze Testamentów, przez co możemy mieć pewność, że dokument spisujący naszą wolę nie zostanie zniszczony oraz będzie mógł być odnaleziony przez ewentualnych spadkobierców. Sprecyzowane wymogi sporządzenia testamentu przed notariuszem zawarte są w ustawie o notariacie.

Aby dokument ten był ważny i nabrał mocy prawnej, musi być spisany w sposób zrozumiały i przejrzysty,sporządzony przez notariusza lub asesora notarialnego, odczytany spadkodawcy oraz podpisany w obecności notariusza. Niewątpliwie spisanie testamentu jest dla wielu osób czynnością trudną, bowiem przypomina o nieuchronnie zbliżającej się śmierci.

Jednakże może być także sposobem na zapewnienie sobie spokoju w ostatnich latach życia i pewności, że nasze dobra i cały majątek zostaną rozdzielone wedle naszych intencji.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.