Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Tajemnica czynności notarialnych

sukcesja https://www.prawo-niemcy.pl/jak-bronic-sie-przed-zwolnieniem-umowy-o-pracy/

Notariusz, czyli prawnik notariatu to osoba pracująca w kancelarii notarialnej, do której zadań należy wykonywanie czynności notarialnych. Ze względu na to, że jest to zawód zdobywany na drodze wieloletniej edukacji, cieszy się on ogromnym poważaniem w społeczeństwie.

Ponadto w zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednakże obowiązuje go także tajemnica czynności notarialnych.

Jako czynności notarialne określa się wszelkie przedsięwzięcia zawodowe notariusza, wśród których wyróżnić możemy między innymi sporządzanie aktów notarialnych czy poświadczeń oraz spisywanie protokołów. W trakcie pracy przy postępowaniu notarialnym, ale także po jej zakończeniu, notariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość.

Co ważne, obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza. Jednak warto zaznaczyć, że istnieją sytuacje, w których tajemnica czynności notarialnych przestaje obowiązywać.

Wśród nich wyróżnić należy przede wszystkim składanie zeznań przez notariusza występującego w roli świadka przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa bądź ważnemu interesowi prywatnemu. Nie ulega wątpliwości, że notariusz traktowany jako osoba zaufania publicznego musi przestrzegać obowiązku tajemnicy zawodowej ze względu na specjalne regulacje prawne, ale również przez wzgląd na moralność niezbędną w przypadku wykonywania zawodu mającego na celu służenie społeczeństwu.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.