Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Tajemnica zawodowa komornika

usługi rachunkowe poznań pomoc w odszkodowaniach

W pracy komornika bardzo ważna jest tajemnica zawodowa. Komornik nie może ujawniać osobom postronnym informacji na temat toczącego się śledztwa.

Tajemnica ma tak duże znaczenie, bo ujawnianie informacji może prowadzić do znacznych utrudnień w dotarciu do wierzyciela. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której dłużnik stara się skontaktować z komornikiem za pomocą podstawionych osób.

Jeżeli któraś z nich dowie się czegokolwiek o postępowaniu, wierzyciel zostanie uprzedzony. Niedotrzymanie tajemnicy komorniczej może też mieć inne konsekwencje, takie jak pogorszenie sytuacji materialnej wierzyciela.

Taka sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy postępowanie komornicze dotyczy należności za mieszkanie.

Jeżeli nowi najemcy dowiedzą się o trwającym postępowaniu komorniczym, mogą obawiać się, że sami zostaną pociągnięcie do odpowiedzialności, jeśli komornik okaże się mało rzetelny. Wystraszeni najemcy znajdą inne mieszkanie, a właściciel nieruchomości straci dodatkowe źródło przychodu.

.

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.