Komornicy,

licytacje komornicze, sądy, prawnicy

Uchwały podejmowane przez Wspólnotę

obsługa nieruchomości administracja nieruchomościami poznań ul. Palacza 104, 60-274 Poznań

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo do częściowego samostanowienia o sobie poprzez podejmowanie Uchwał. Uchwały mogą być podejmowane trzema metodami. Pierwszą z nich jest przyjęcie regulacji poprzez głosowanie na zebraniu współwłaścicieli nieruchomości, druga to głosowanie indywidualne, czyli zbieranie głosów przez Zarząd.

Trzecia metoda jest połączeniem dwóch poprzednich, a więc przewiduje podsumowanie wyników z zebrania oraz głosów zebranych indywidualnie. Po zebraniu głosów, każdy biorący udział musi być poinformowany o wynikach – w przypadku indywidualnego zbierania głosów należy dostarczyć informację pisemną do wszystkich właścicieli.

Głosowanie nie zawsze jest ważne. Nawet jeśli większość osób biorących w głosowaniu opowiedziała się za wprowadzeniem uchwały, nie zacznie ona obowiązywać, jeśli w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, tj. współwłaścicieli nieruchomości.

Uchwała nie wejdzie w życie również wtedy, gdy jeden z współwłaścicieli mieszkania uzna, że jest ona szkodliwa. A dokładniej, gdy właściciel złoży skargę do sądu w ciągu sześciu tygodni od momentu podjęcia uchwały.

W przypadku indywidualnego zbierania głosów, termin sześciu tygodni należy liczyć od momentu poinformowania właściciela o postanowieniach uchwały. Skarga będzie uzasadniona w przypadku, gdy uchwała narusza polskie prawo lub działa na szkodę nieruchomości.

Co istotne, uchwała powinna być realizowana nawet wtedy, gdy zostanie zaskarżona. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd wstrzymuje realizację uchwały do momentu rozstrzygnięcia sprawy.

Takie rozwiązanie zabezpiecza możliwość wprowadzania uchwał zgodnych z polskim prawem i interesem właścicieli nieruchomości przed blokowaniem ze strony osób, które są przeciwne wprowadzeniu uchwały ze względów innych niż wymienione.

Innymi słowy, jeden z właścicieli nie może w dowolnym momencie zablokować uchwały, z którą się nie zgadza, poprzez złożenie skargi. Organem odpowiedzialnym za realizowanie uchwał jest Zarząd Wspólnoty. Zarząd powinien być co roku rozliczany z realizacji uchwał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

bip.pisz.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.